Moturisme


MOTURISME

Com arribar/Como llegar/How to get to/Comment arriver


FES CLICK A LA IMATGE

GPS:  42.37928,1.468735 ACOLLIDA / ACOGIDA / WELCOME/ ACCUEIL

ACOLLIDA.
Atès que el client que practica moturisme requereix una atenció especial pel fet que subint es desplacen des de llargs recorreguts i aquests solen ser molt canssats i feixucs, en arribar a cal Serni, podran ser atesos amb una beguda freda, si és estiu, o calenta, en cas que sigui hivern. Podran disposar d’un aparcament tancat i cobert per endreçar-hi les seves motos, controlat amb càmeres de vigilància i d’un armari on hi trobaran el necessari per netejar tant la moto com els seus equipament personal. També en cas de pluja i fred se’ls atendrà per poder fer secar els vestits i botes. En un lloc determinat de l’hotel disposaran d’un espai telemàtic que els orientarà i ajudarà en tot el que necessiten per continuar el viatge o programar la sortida de l’endemà, també disposaran d’una bilioteca específica de motors, així com d’una base de dades útil per al seu viatge, estada i retorn. Un manual de bones pràctiques assegurarà una bona estada en el nostre establiment. 


ACOGIDA
Teniendo en cuenta que el cliente que practica turismo en moto requiere una atención especial por el hecho que a menudo se desplaza desde largas distancias y que estos suelen estar cansados y agotados, a su llegada a cal Serni, podrán ser atendidos con una bebida refrescante en tiempos calurosos o con una bebida caliente en invierno. Hemos dispuesto un aparcamiento para las motos cubierto, cerrado y con cámaras de vigilancia para una máxima seguridad. También dispondrán de un armario en el que podrán encontrar todos los utensilios necesarios para poder lavar tanto la moto como su equipo personal. También, en caso de lluvia y frio, se les atenderá para poder secar la ropa y las botas. En un lugar determinado del hotel está acondicionado un espacio telemático que les ayudará en todo lo necesario para continuar el viaje o programar una nueva salida. También dispondrán de una biblioteca específica de motos, así como una base de datos útiles para el viaje, estancia y retorno. Un manual de buenas prácticas asegurará una buena estancia en nuestro establecimiento para que guarde un buen recuerdo de nosotros mientas disfruta de nuestros valles.
WELCOME
Given that the customers who practice motorcycle tourism require special attention because they often travel long distances and they often arrive exausted at the end of the route, on arrival at Cal Serni they will be offered soft drinks in hot weather or hot drinks in the winter. We have a covered and closed parking for the motorcycles, with surveillance cameras for maximum security. Also we have a cabinet in which you will find all the necessary utensils to wash the bike and your equipment. Also, in case of rain and cold, you will have an special cabinet for drying clothes and boots. In a particular location of the hotel it is conditioned a telematic space that will help you in everything necessary to continue the journey or schedule a new start. We also have a specific library of motorcycles, as well as a useful database for travel, stay and return. A manual of best practices ensure a good stay in our establishment to keep a good memory of us while enjoying our valleys.

ACCUEIL
En tenant en compte que le client qui pratique mototurisme mérite une attention spéciale, lors son arrivée à cal Serni, il lui sera proposé une boisson froide ou chaude selon la saison. Nous disposons d'un parking couvert, fermé pour les motos et sous video-surveillance pour un maximum de sécurité. Il sera aussi mis à disposition une armoire où il sera fourni le matériel nécessaire pour laver et réparer les motos ainsi que pour nettoyer le casque et les bottes. Dans un endroit particulier de l'hôtel est conditionné un espace télématique qui les aideront dans tout le nécessaire pour continuer le voyage ou planifier un nouveau départ le lendemain. Il sera aussi mis à disposition une bibliothèque spécifique concernant les motos ainsi qu'une base de données utiles au voyage, séjour et retour. Un manuel de bonnes pratiques assurera que votre séjour dans notre établissement soit un des meilleurs souvenirs de nos vallées..
CUINA / COCINA / KITCHEN / CUISINE


ATENCIÓ DE CUINA
Tenint en compte l’especificitat dels usuaris que practiquen moturisme i atès que, en ocasions, no poden seguir els horaris establerts per a la resta de clients en el menjador de cal Serni, la direcció informa als estadants que arriben amb motos que poden disposar d’un àpat fred amb beguda en horaris fòra de menjador i, en cas que ho precisin poden sol-licitat un “pic-nic” per endur-se d’exursió. 


ATENCIÓN DE COCINA
Teniendo en cuenta la especificidad de los usuarios que practican turismo en moto y teniendo en cuenta que, en ocasiones, no pueden ser atendidos dentro del horario establecido para el comedor de Cal Serni, la dirección informa a las personas que se alojan en el hotel y que han llegado en moto, que pueden disponer de una comida fria con bebida fuera de estos horarios. También, si lo desean, pueden disponer de un “pic-nic” para llevarlo en un día de excursión.
ATTENTION IN KITCHEN
Given the specificity of the users who practice motorcycle tourism and considering that sometimes can not be served within the regular schedule of the dining room of cal Serni, The direction inform that the people staying at the hotel and who have arrived on a motorcycle, have at their disposal a cold meal with drink outside these dining room hours. If you wish too, you can have a picnic to take away on a day trip.

ATTENTION DE LA PART DE LA CUISINE
En tenant compte de la spécificité des usagers qui pratiquent mototourisme et en sachant, qu'en certaines occasions, il n'est pas possible de les servir pendant l'horaire établit par le restaurant cal Serni, la direction informe les clients qui sont arrivés en moto et logés dans l'hôtel, qu'ils peuvent disposer d'un repas froid avec boisson en dehors de ces horaires. Il est aussi possible de disposer d'un picnic à emporter pour partir en excursion.

RUTES / RUTAS / ROUTES / ROUTES

Els proposem ara 4 rutes amb moto des de Cal Serni o amb arribada a Cal Serni. En cadascuna de les rutes vénen senyalitzades les benzimeres de la zona

Les proponemos ahora 4 rutas en moto desde Cal Serni o con llegada a Cal Serni. En cada una de las rutas vienen señalizadas las gasolineras de la zona.

We now offer 4 tours in motorcycle from Cal Serni or arrival at Cal Serni. In each of the routes they are signposted petrol stations in the area.

Nous offrons maintenant 4 circuits à moto à partir de Cal Serni ou arrivée à Cal Serni. Dans chacun des itinéraires sont balisés stations d'essence dans la région.


RUTA 4 VALLS

RUTA 3 NACIONSTALLERS / TALLERES / WORKSHOPS / ATELIERSTALLERS

EL TEMPS / EL TIEMPO / WEATHER / TEMPS


Aquí disposeu d'uns enllaços per poder conèixer el temps que fa a la zona.

Aquí disponen de unos enlaces para poder conocer el tiempo en la zona.

Here you have some links to know the weather in the area.

Ici a quelques liens pour connaître la météo dans la région.

Predicció General Catalunya
Predicció municipal
Predicció al Pirineu