Espai d'audiovisual

Una antiga cort marcada per la poca entrada de llum i una gran penya es transforma en una sala polivalent, un gran finestral aporta al client una maginfica vista de l'exterior rural que l'envolta. Aquesta gran obertura juga amb les diferents vistes, els reflexes, l'interior i exterior de la sala, proporcionant sensacions molt agradables als usuaris depenent de l'ús, el clima i el moment del dia

Un espai de recreació visual on els visitants plàcidament poden esplaiar-se, distreure’s i disfrutar davant d’una pantalla de grans dimensions que els aportarà un complaent benestar, ambs diferents cadenes de televisió.. ademés aquesta pantalla está connectada a un ordinador a través del qual l'usuari podrà gaudir amb la seva familia o els seus amics dels vídeos o de les fotos que vulgin compartir...